Hoe betrokken zijn uw medewerkers?

Een van de doelen van een organisatie kan zijn om tevreden medewerkers te hebben. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een MTO doen. Maar tevredenheid is niet het enige wat van belang is voor de performance van uw organisatie. Zijn uw medewerkers eigenlijk ook betrokken bij de organisatie en haar missie? Betrokken medewerkers werken met passie en energie om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Hoe weet u of uw medewerkers ook betrokken zijn?

Medewerkersbetrokkenheid houdt in dat een medewerker zich op positieve wijze identificeert met de organisatie en zijn missie en visie. Daardoor zijn deze medewerkers meer gemotiveerd om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren, zijn ze productiever, en dragen ze de waarden van de organisatie uit. En dit doen ze niet alleen naar klanten, maar ook naar hun eigen omgeving. Ze zijn eigenlijk een soort promotor van uw organisatie. Dit wilt u als baas het liefst; dat al uw medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie waarvoor ze werken. Betrokkenheid gaat daarmee verder dan enkel tevredenheid.

In 2016 voelde slechts 13% van alle medewerkers wereldwijd zich echt betrokken bij de organisatie waar zij voor werken. Dit is gemeten door Gallup, die dit jaarlijks bijhoudt door een grootschalig onderzoek uit te voeren. Daar valt dus sowieso nog winst te behalen. Maar hoe weet u hoe hoog de medewerkersbetrokkenheid binnen uw organisatie is?

Betrokkenheid medewerkers meten?

Volgens het boek van Wagner en Harter ’12, The elements of great managing’, zijn er 12 factoren die de betrokkenheid van medewerkers bepalen. Deze 12 factoren zouden gezamenlijk de betrokkenheid van medewerkers in een organisatie meetbaar moeten maken. Hier heeft Gallup later van bepaald dat deze onder te verdelen zijn in vier stappen naar het betrokken worden van de medewerker:

Stap 1 Primaire behoeftes

 • Ik weet wat van me verwacht wordt
 • Ik heb de materialen en apparatuur die ik nodig heb om mijn werk goed te doen

 

Stap 2 Bewust van eigen bijdrage en waardering van anderen

 • Op het werk heb ik de kans om elke dag te doen waar ik het beste in ben
 • In de afgelopen week kreeg ik erkenning of lof voor mijn werk
 • Mijn leidinggevende, of een collega, is betrokken bij mij als persoon

 

Stap 3 Actief beoordelen plaats binnen de organisatie

 • Mijn mening telt op het werk
 • Er is iemand op het werk die mijn ontwikkeling stimuleert
 • De missie of het doel van mijn organisatie geeft me het gevoel dat mijn werk belangrijk is
 • Mijn collega’s zetten zich in om kwaliteit te leveren
 • Ik heb een beste vriend op het werk

 

Stap 4 Eigen ontwikkeling en actief waarde vermeerderen

 • In de afgelopen zes maanden heb ik een gesprek gehad over mijn vooruitgang op het werk
 • Het afgelopen jaar heb ik kansen gehad op het werk om mezelf te ontwikkelen

 

De eerste stap is de basis, dit is het minimale waar een medewerker beschikking over moet hebben om zich betrokken te kunnen voelen. Zo is elke stap wat dieper en gedetailleerder, en kunt u eigenlijk dit lijstje gebruiken als evaluatie voor knelpunten in het betrokken laten voelen van uw medewerkers. Wanneer zij ‘nee’ antwoorden op bepaalde factoren zijn dit meteen de verbeterpunten om de medewerkersbetrokkenheid te verhogen. Om echt betrokken te worden bij de organisatie moeten medewerkers alle vier de stappen kunnen doorlopen en ‘ja’ kunnen antwoorden op alle bovenstaande vragen.

Betrokken medewerkers ontwikkelen

Betrokken medewerkers zijn veel meer waard dan medewerkers die eigenlijk heel weinig geven om het behalen van de doelen van uw organisatie. Zij leveren met meer plezier werk van hogere kwaliteit. Wilt u zorgen dat al uw medewerkers de mogelijkheid krijgen om betrokken te raken bij uw organisatie, dan moet u hen ook die laatste stap gunnen, de stap van eigen ontwikkeling en actieve waardevermeerdering, bijvoorbeeld met het Synergy Go of Synergy Pro programma. Zij nemen de eigen regie in hun ontwikkeling en worden zowel voor zichzelf als voor de organisatie steeds meer waard. Zorg dat u ook deze laatste cruciale stap mogelijk maakt en zie uw medewerkers de enthousiaste, betrokken medewerkers worden die zo waardevol zijn voor uw organisatie.