Hoe stimuleert u gedragsverandering bij uw medewerkers?

Het stimuleren van gedragsverandering; hier gaat het eigenlijk al meteen mis, omdat we bedenken hoe u het voor elkaar kunt krijgen dat uw medewerkers veranderen. Echter, de enige manier om verandering bij uw medewerkers voor elkaar te krijgen is juist doordat zij zelf willen veranderen, niet doordat u dat hen oplegt.

Stelt u zich maar eens voor: Iedereen weet dat fietsen beter is voor de gezondheid en het milieu. Toch zult u niet direct dagelijks gaan fietsen wanneer iemand u vertelt dat u elke dag moet fietsen naar uw werk. Als u er echter zelf onderzoek naar doet, de juiste fiets thuis heeft en plezier denkt te kunnen beleven aan fietsen, dan zult u wel uw gedrag willen veranderen.

Toch zijn er wel manieren om uw medewerkers te helpen om te veranderen richting het gewenste gedrag, zonder dat zij voelen dat het hen wordt opgelegd. Het stimuleren van gedragsverandering zit hem dan ook niet zozeer in uw medewerkers vertellen hoe ze moeten veranderen en welk gedrag van hen verlangd wordt is. Het gaat meer om het faciliteren van dit gedrag. Zorg dat de medewerkers de juiste informatie en benodigdheden krijgen, dat ze weten waarom deze gedragsverbetering voor beide partijen beter is en laat hen zelf meedenken over hoe dit in te vullen.

Drie essentiële benodigdheden voor gedragsverandering

Om gedrag te veranderen heeft u drie dingen nodig van uw medewerkers:

  1. Ze moeten hun gedrag willen veranderen
  2. Ze moeten hun gedrag kunnen veranderen
  3. De gedragsverandering moet prioriteit krijgen

Wanneer één van deze drie mist wordt het moeilijk om uw medewerkers te stimuleren te veranderen. Het is belangrijk dat u deze drie punten faciliteert en zorgt dat men in ieder geval de kans heeft om zijn gedrag te veranderen.

Willen veranderen

Het willen veranderen kan je voor elkaar krijgen door hen te informeren over waarom de verandering noodzakelijk is. Als zij inzien dat het noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat ander gedrag ook beter is voor hen zelf, zullen ze eerder willen veranderen. Hierbij geldt ook weer, als u hen vertelt waarom dit is, zullen ze het minder snel aannemen dan wanneer ze zelf de informatie over de verandering tot zich nemen. Uw medewerkers moeten zelf de regie hebben in de gedragsverandering.

Kunnen veranderen

Het kunnen veranderen is het volgende punt. Hier hebben we het weer over faciliteren. Als u wilt dat uw medewerkers elke dag gaan fietsen, dan moet u wel zorgen dat zij een fiets tot hun beschikking hebben. Wanneer een medewerker enkel kan kiezen tussen een auto en een step, dan wordt het lastig om hun gedrag te veranderen naar fietsgedrag. Zo simpel kan het zijn.

Prioriteren van de gedragsverandering

De laatste is nog wel tricky, want de gedragsverandering zal in het begin lastig zijn voor de medewerker. Als de werkdruk al vrij hoog ligt, en het oude gedrag levert ook resultaat en gaat (nu nog) sneller of gemakkelijker dan het nieuwe gedrag, dan is er een kans dat men snel weer terugvalt in het oude gedrag. Hierbij is het belangrijk dat de nadelen van het oude gedrag worden benadrukt en dat het nieuwe positieve gedrag wordt beloond. Dit maakt de kans op een terugval kleiner. Zorg ook dat een strategie wordt bedacht voor wanneer er een terugval is, zodat men daar ook van op de hoogte is en eraan meewerkt om weer op het positieve gedrag te focussen.

Gedragsverandering bij medewerkers is niet te forceren

Het belangrijkste in gedragsverandering stimuleren bij uw medewerkers is dat u het niet moet forceren. Dat werkt hoe dan ook niet in uw voordeel, vaak zelfs averechts, omdat niemand geforceerd wil worden om iets te doen. Uw medewerkers moeten het gevoel hebben zelf te bepalen dat hun gedrag verandert, en u kunt daarin een begeleidende en faciliterende rol hebben, maar niet een dwingende rol. Laat uw medewerkers meepraten over de verandering, zorg dat zij mee kunnen beslissen over hoe dit het beste aan te pakken is, en laat hen zelf invullen hoe zij hun eigen gedrag in dit plaatje kunnen passen.

Een programma als Synergy Go kan hierbij helpen, omdat elke medewerker een persoonlijk groeiprofiel krijgt en zelf kan bekijken hoe zij willen groeien met gepersonaliseerde trainingen. Ook de leidinggevenden krijgen handvaten om de verandering te kunnen begeleiden, doordat zij trainingen krijgen om de verbinding met medewerkers te kunnen versterken. Zo zijn niet alleen de medewerkers actief bezig met de gedragsverandering, maar ook de leidinggevenden, wat weer een voorbeeldrol is voor hun medewerkers.