Interview Michel van der Voet

Directeur BOVO Tours, 70 medewerkers
 

1. Wat was de aanleiding om een interventie te starten binnen BOVO Tours?
Ik wilde de veiligheid van mijn mensen en passagiers vergroten. Het verzuim was ook wat aan de hoge kant.

2. Waarom is er gekozen voor Synergy?
Ik had er op dat moment vertrouwen in. De trainingen van Synergy verrasten mij ook echt. Mooie eyeopeners die direct bruikbaar zijn in de praktijk. Achmea, die mij dit programma heeft aanbevolen, was ook erg positief over dit programma. Ik was er snel uit.

3. Wat spreekt u het meeste aan, aan Synergy?
Het mooie aan Synergy vind ik dat het een programma is dat echt door mijn medewerkers wordt opgepakt. Iedereen wordt betrokken en wordt gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn groei en om daarover in gesprek te gaan. Met alle informatie die daaruit naar voren kwam hebben mijn mensen en dus BOVO Tours mooie stappen kunnen zetten.

De stuurinformatie en continuiteit die Synergy levert heeft mijn bedrijf echt veranderd. Al wist ik dat pas achteraf. Ik durf te zeggen dat de toekomst van BOVO Tours er zonder Synergy anders had uitgezien. Ik had er veel voor over gehad als ik 5 jaar eerder met Synergy was begonnen.

4. Zijn medewerkers door Synergy meer betrokken bij BOVO Tours?
BOVO Tours is een beter bedrijf geworden. Dat komt natuurlijk door de medewerkers. De medewerkers bepalen de klanttevredenheid, de veiligheid en het rendement. De medewerkers zelf zijn ook met goede ideeën gekomen. Nu je het zo vraagt heb ik dingen voor elkaar gekregen die me de laatste 10 jaar niet zijn gelukt.

5. Stel, je moet het vanaf nu zonder Synergy doen. Hoe ga je dat oplossen?
Ik weet zeker dat je de stuurinformatie en continuïteit die Synergy realiseert, zelf nooit voor elkaar kunt krijgen. En die heeft nu juist mijn bedrijfsresultaat verbeterd en het verzuim met meer dan 25% gereduceerd. De ondersteuning van leidinggevenden en medewerkers krijg je zelf ook niet voor elkaar. Een erg vervelende vraag trouwens.

6. Heb je nog een laatste opmerking?
Door Synergy hebben we zaken aangepakt die we eerder, door gebrek aan kennis, niet voor elkaar kregen. De onderlinge samenwerking is sterk verbeterd, wat wil je nog meer.