Wat is verandermanagement?

Verandermanagement is een vorm van management die zich bezighoudt met het veranderen van de structuur en/of de werkwijze van een organisatie. Organisaties bevinden zich in een dynamische omgeving en zijn daardoor constant onderhevig aan veranderingen. Sommigen noemen verandering zelfs de enige constante binnen een organisatie.

Eigenlijk komt het er op neer dat elke verandering die binnen een organisatie concreet gemaakt moet worden en gerealiseerd moet worden onderdeel is van verandermanagement. Het geeft sturing aan de verandering en zorgt dat het einddoel voor ogen blijft. De term verandermanagement is in de jaren ’80 ontstaan. Daarbij moet vermeld worden dat met de Engelse term ‘change management’ niet hetzelfde bedoeld wordt. De Engelse term slaat vaak op wijzigingen in het computersysteem van een organisatie.

Verandermanagement theorie

Het faalpercentage van alle verandertrajecten ligt volgens verschillende onderzoeken gemiddeld nog steeds tussen de 70% en 80%. Het is daarom belangrijk om verandermanagement goed aan te pakken om enige kans van slagen te hebben. Het is daarbij allereerst van belang om een duidelijk doel voor ogen te hebben met de verandering en te zorgen dat de gehele organisatie op de hoogte is van dat doel van de verandering. Er zijn vervolgens verschillende verandermanagement theorieën over hoe men veranderen binnen een organisatie goed aan dient te pakken.

Door de jaren heen is er veel onderzoek gedaan naar veranderingen in organisaties, bijvoorbeeld door Jaap Boonstra, Léon de Caluwé en Steven ten Have. Léon Caluwé heeft bijvoorbeeld een kleurenmodel bedacht voor verandermanagement waarmee uiteengezet wordt hoe men medewerkers kan laten veranderen. In zijn theorie zijn er vijf soorten van veranderen die allemaal een andere aanpak hebben. Zo zijn er veel verschillende wetenschappers zoals hij die zich in het onderwerp verandermanagement hebben verdiept. Daarmee is het echt tot een apart vakgebied vertild.

Er zijn tegenwoordig een aantal modellen die veel door verandermanagers worden gebruikt om de verandering in kaart te brengen, zoals de SWOT- analyse, het 7S-model, en het model van projectmatig werken. Ook moet er een duidelijke besturingscyclus zijn waarin elke stap richting een verandering wordt geëvalueerd en de volgende stap daarop wordt aangepast.

Verander moe

Men moet wel oppassen met teveel veranderingen. Zoals gezegd is het wel zo dat een organisatie constant mee moet bewegen met zijn omgeving en dat daarom veranderingen erbij horen. Dat gezegd hebbende moet er wel worden opgepast dat het er niet teveel worden. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld een nieuwe werkmethode invoeren nog voor men gewend is aan de vorige methode. Bij verandermanagement is de medewerking van het personeel hard nodig. Medewerkers moeten immers zelf willen veranderen om de complete verandering te laten slagen. Wanneer er teveel veranderingen worden doorgevoerd loopt u het risico dat uw medewerkers verander moe worden, en dus apathisch gaan reageren op weer een nieuwe verandering.

Wanneer men verandermanagement op de juiste manier aanpakt en het doel duidelijk voor ogen houdt zal dit niet snel gebeuren. Als alle veranderingen in dienst van dat doel gebeuren zal er niet plotseling een nieuwe verandering nodig zijn. Zorg dat u zich goed in uw doel verdiept en de juiste weg kiest. Zo begrijpen uw medewerkers waar u naartoe wilt en waarvoor de verandering nodig is.