Duurzame inzetbaarheid


Duurzame inzetbaarheid vertaalt zich in medewerkers die zelf stappen zetten in hun verdere ontwikkeling en het verhogen van hun eigen inzetbaarheid. Hierbij zijn zij in staat om zich continu aan te passen aan wat nodig is voor nu én voor later. Belangrijke factoren zijn: vitaliteit, persoonlijke en professionele groei, en de balans tussen werk en privé.

Waarom duurzame inzetbaarheid

Economische en technologische ontwikkelingen vereisen wendbaarheid van organisaties. Dit vraagt om gemotiveerde, gezonde en flexibele medewerkers die kunnen én willen meebewegen met veranderingen. Medewerkers die ondersteund door hun organisatie, actief werken aan eigen inzetbaarheid hebben meer plezier in het werk, verzuimen minder en leveren met meer energie werk van een hogere kwaliteit.

Duurzame inzetbaarheid vereist ander gedrag

Het gedrag van medewerkers speelt een belangrijke rol bij duurzame inzetbaarheid. Ons gedrag wordt bepaald door de keuzes die we maken. Deze keuzes maken we voor ongeveer 95% onbewust. We herkennen dit als ons routinegedrag. Dé manier om te werken aan langdurige gedragsverandering is in te spelen op dit routinegedrag. Het is dus cruciaal voor organisaties om voor oplossingen en interventies te kiezen die juist hierop inspelen. Daarbij vereist het ook een juiste context, waarbij onbewust gedrag gericht is op de benodigde aanpassingen.

Hoe bereikt u duurzame inzetbaarheid?

De individuele medewerker kan alleen zelf de keuze maken om te werken aan zijn eigen inzetbaarheid. Dit noemen wij eigen regie, waarbij men verantwoordelijkheid voelt voor gezond gedrag en het verbeteren van prestaties. Door organisatiedoelstellingen te koppelen aan de drijfveren van medewerkers binden zij zich aan hun organisatie. Vervolgens is het van belang om medewerkers handvatten te bieden voor het optimaal inzetten van hun talenten, zodanig dat zij waarde toevoegen aan deze doelstellingen. Om medewerkers hiertoe te motiveren en te inspireren spelen leidinggevenden een cruciale rol.

Lees meer over Synergy