Human Capital Management of HCM


Organisaties moeten zich tegenwoordig kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en technologische vooruitgang. Dat leidt tot veranderende eisen aan medewerkers. Om organisatiedoelstellingen te behalen is het van belang dat medewerkers meebewegen en zich continu (proactief) kunnen én willen ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van Human Capital Management

Organisaties die medewerkers stimuleren, sturen en ondersteuning bieden bij hun persoonlijke en professionele groei laten zien dat zij bereid zijn om te investeren in hun medewerkers. Dit resulteert in medewerkers die zich gewaardeerd voelen. Daardoor verhoogt de werktevredenheid en de loyaliteit en zijn zij bereid om hun talenten in te zetten voor hun organisatie. Dit draagt bij aan een gezonde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer, aan een hoger productieniveau en uiteindelijk aan minder personeelsverloop.

Talentmanagement

Ander aspect van Human Capital Management is om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Dit is een hele uitdaging. Het managen van talenten, het werven, ontwikkelen en vasthouden van talenten van medewerkers is hierbij van belang. Dat is maatwerk, want iedere medewerker is anders. Het is nodig om aandacht te hebben voor de belangen en wensen van de medewerkers en hun eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Human Capital Management en Synergy

Human Capital oftewel menselijk kapitaal gaat niet alleen over ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar ook over vitaliteit en gezondheid. Synergy is een totaalprogramma dat inspeelt op deze factoren. Het programma zet medewerkers in beweging om zelf op zoek te gaan naar hun talenten. Leidinggevenden krijgen ondersteuning om medewerkers hierbij te begeleiden en te inspireren. Alle systemen om deze stappen te activeren en te borgen zijn onderdeel van Synergy.

Lees meer over Synergy