Met Synergy-Dialoog® samen sterker

Een van de meest complexe vraagstukken van vandaag is het faciliteren van de dialoog over duurzame inzetbaarheid. De Synergy-Dialoog® is één van de geavanceerde innovaties van Synergy om de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden vorm te geven.

Leidinggevenden en medewerkers worden op unieke wijze ondersteund bij het activeren en bij het voorbereiden van de dialoog. Hierbij wordt gestuurd op inzetbaarheid en persoonlijke- en professionele groei. Een unieke evaluatiemethode borgt het resultaat van de Synergy-Dialoog® en daarmee de groei van zowel medewerker als leidinggevende.

De Synergy-dialoog® is onderdeel van Synergy PRO.

Onze overtuiging

Onze overtuiging is dat eigen regie realiseerbaar is als medewerkers over handvatten beschikken om eigen regie te nemen. Daarbij moeten leidinggevenden in staat zijn om medewerkers te inspireren en te motiveren voor persoonlijke en professionele groei. Verbinding is hierbij de sleutel tot succes, waarbij de dialoog een belangrijke pijler is. Vanuit deze overtuiging is Synergy-Dialoog® ontwikkeld. Door zowel de medewerker als de leidinggevende te ondersteunen bij het tot stand brengen van de dialoog en de kwaliteit van de dialoog te borgen beschikt u met de Synergy-Dialoog® over een krachtige tool om de samenwerking te versterken, prestaties te verbeteren en duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken.

Stuurinformatie, de sleutel tot succes

De Synergy-Dialoog® is instaat om medewerkers en leidinggevenden te volgen in de mate waarin en de wijze waarop zij bereid zijn hun inzetbaarheid te vergroten. In combinatie met de input die voorafgaand, tijdens en na de dialoog wordt inzicht verkregen waar extra ondersteuning gewenst is. De Synergy-Dialoog® genereert stuurinformatie over (onbewust) gedrag waarmee uw organisatie duurzame inzetbaarheid mogelijk kan maken. Deze HR stuurinformatie blijft bij alternatieve oplossingen onzichtbaar.

Lees meer over Synergy