e-Coaching® voor medewerkers

Ondersteuning bij het maken van slimme keuzes
e-Coaching® geeft naast het leerprogramma de medewerker inzicht en gerichte adviezen op het gebied van vitaliteit en gezondheid. Gestuurd door het persoonlijke groeiprofiel worden medewerkers met e-Coaching® individueel ondersteund bij het maken van slimme keuzes. Met de focus op inzetbaarheid beschikken medewerkers over concrete handvatten. e-Coaching® stimuleert medewerkers om zelf verantwoordelijkheid (eigen regie) te nemen.

e-Coaching® voor leidinggevenden

Support bij verbindend leiderschap
Leidinggevenden worden individueel online ondersteund bij het vormgeven van verbindend en motiverend leiderschap door Remco Claassen (Synergy GO en Synergy PRO). Tijdens de Synergy-dialoog® (Synergy PRO) wordt op basis van het persoonlijke groeiprofiel van de medewerkers real-time ondersteuning geboden. Met deze innovatieve oplossing zijn organisaties in staat om een verbindende en motiverende dialoog te activeren, te begeleiden en te borgen.

Ervaren en onervaren leidinggevenden zijn hierdoor in staat om meer vertrouwen en betrokkenheid te creëren wat noodzakelijk is voor het realiseren van duurzame inzetbaarheid en vergroten van prestaties.

Onderzoek toont aan dat gedrag van medewerkers alleen maar langdurig kan veranderen als medewerkers zelf verantwoordelijkheid tonen (eigen regie). Remco Claassen ondersteund ervaren maar zeker ook onervaren leidinggevenden om eigen verantwoordelijkheid (eigen regie) van medewerkers te stimuleren. Met e-Coaching® komen duurzaam inzetbare medewerkers en een toekomstbestendige organisatie binnen bereik.

Meten is weten

Om de ondersteuning van medewerkers te borgen ontvangt de medewerker aan het eind van een training of interventie een evaluatie. Hierbij wordt het effect van de ondersteuning geëvalueerd. Indien er risico voor de inzetbaarheid dreigt ‘vraagt’ e-Coaching® aan de medewerker of contact met een vertrouwenspersoon gewenst is. Indien de medewerker hier prijs op stelt wordt er automatisch verbinding gelegd. Met deze functie werkt u productief aan inzetbaarheid in plaats van reactief, hiermee bespaart u hoge faalkosten. e-Coaching® is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van mei 2018.

Bibliotheek

Op basis van het groeiprofiel van de medewerker adviseert de e-Coaching® module gerichte trainingen te volgen uit de trainingsbibliotheek (persoonlijke en professionele groei, veiligheid en verbeteren van prestaties). Uw eigen trainingen of interventies kunnen desgewenst worden toegevoegd aan de Synergy bibliotheek.

Lees meer over Synergy