Synergy PRO: Samen werken aan morgen

Synergy PRO is het meest complete programma van Synergy om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en prestaties te verbeteren. Met de unieke Synergy-Dialoog®, het persoonlijke leerplatform met X-Learning trainingen en de e-Coaching® modules zijn medewerkers en leidinggevenden in staat om structureel te werken aan duurzame inzetbaarheid.

Uw medewerkers aan zet
Allereerst genereren uw medewerkers een persoonlijk groeiprofiel. Op basis van dit groeiprofiel worden zij met e-Coaching® gestimuleerd om eigen regie te nemen op persoonlijke en professionele ontwikkeling, het verbeteren van werkomstandigheden, gezondheid en vitaliteit en het verhogen van veiligheid. De uitgebreide trainingsbibliotheek met X-Learning® trainingen op het persoonlijke leerplatform ondersteunt hierbij.

Hét programma om eigen regie bij duurzame inzetbaarheid te activeren Activatie en borging van de dialoog met de Synergy-Dialoog® Ondersteuning medewerkers en leidinggevenden met e-Coaching® Uniek programma voor verbindend leiderschap met Remco Claassen Garantie op succes door evaluatie- en borgingsmethodiek

Ervaren en onervaren leidinggevenden
De rol van leidinggevenden is cruciaal bij het activeren en borgen van eigen regie van medewerkers. Daarom beschikken zij over een uniek X-Learning® programma van Remco Claassen. Met dit programma zijn leidinggevenden in staat om de verbinding met medewerkers te versterken. Met e-Coaching® van Remco Claassen krijgen zij gerichte ondersteuning om het beste uit de dialoog te halen. Ervaren en onervaren leidinggevenden die actief deelnemen aan Synergy PRO zijn in staat om de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen.

Voor medewerkers
Medewerkers worden met e-Coaching® ondersteund om de dialoog inhoud te geven. Daarbij krijgen zij inzicht en gerichte adviezen voor het verbeteren van prestaties op het gebied van werktevredenheid, vitaliteit, gezondheid en veiligheid. e-Coaching® wordt automatisch vormgegeven op basis van het groeiprofiel van de medewerker.

Proactief bijsturen
Onderscheidend aan Synergy PRO is de concrete managementinformatie die tot voor kort onzichtbaar bleef. U heeft gedetailleerd inzicht in de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. Hiermee is uw organisatie in staat om (duurzame) inzetbaarheid van alle medewerkers vorm te geven.

De organisatie heeft inzicht in de (duurzame) inzetbaarheid van alle medewerkers. Daarnaast geeft Synergy PRO zeer gedetailleerd inzicht in persoonlijke en professionele groei van medewerkers en leidinggevenden.

Het trainingsprogramma voor persoonlijke groei is erop gericht dat medewerkers eigen regie nemen voor het verhogen van hun inzetbaarheid. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met Remco Claassen. Op een praktijkgerichte en humoristische wijze bewandelen medewerkers samen met Remco een programma gericht op het nemen van verantwoordelijkheid voor professionele groei en vitaliteit en gezondheid en persoonlijke effectiviteit. De trainingen voor vitaliteit en gezondheid zijn ontwikkeld i.s.m. Adaptics.

Uw eigen interventies kunnen worden geïntegreerd.

Klik hier om alle onderdelen in de trainingsbibliotheek te bekijken.

Het activeren van medewerkers en leidinggevenden voor de dialoog is met Synergy PRO geborgd. Een innovatieve evaluatiemethode, risico-alerts en verbeteradviezen bewaken voortgang en kwaliteit van de dialoog.

Op basis van het persoonlijk groeiprofiel worden medewerkers uitgenodigd om online trainingsprogramma’s of interventies te volgen. Leidinggevenden krijgen permanent ondersteuning bij het vergroten van verbinding en vertrouwen met medewerkers. Wanneer groei uitblijft of bij terugval in oud gedrag wordt extra ondersteuning geactiveerd.

Uw medewerkers worden structureel ondersteund bij het activeren en borgen van eigen regie en vergroten van inzetbaarheid.

Brochure
Klik op de afbeelding hieronder om de brochure te bekijken.