X-learning, the next level in e-learning

Synergy maakt gebruik van de gepatenteerde X-Learning® methodiek. Waar e-learning is ontwikkeld voor kennisoverdracht is X-Learning® ontwikkeld om routinegedrag te beïnvloeden. De aanpak is afgeleid van de motivational interviewing methodiek en is bewezen effectief. TÜV Rheinland deed gevalideerd onderzoek naar een gedragsinterventie onder 1000 medewerkers. Hierbij werd de X-Learning® methodiek met een interactief e-learning programma vergeleken. Met X-Learning® waren incidenten na één jaar met 22% afgenomen in tegenstelling tot e-learning waar het effect nihil was.

Medewerkers namen bij de X-Learning® methode zelf verantwoordelijkheid voor ander gedrag (eigen regie). X-Learning® werkt op basis van permanente educatie en stemt zich continue af op de individuele behoefte van de medewerker. Met slimme vragenlijsten en artificial intelligence worden medewerkers gestimuleerd verantwoordelijkheid (eigen regie) te nemen op hun (duurzame) inzetbaarheid. Met meer dan één miljoen afgeronde trainingen en 200 succesvolle gedragsinterventies is X-Learning® de meest effectieve methode voor het realiseren van duurzame inzetbaarheid en verhogen van prestaties.

Lees meer over Synergy