Professionele ontwikkeling


Hoe creëer je een cultuur waarin professionele ontwikkeling én persoonlijke groei vanzelfsprekend zijn? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich verantwoordelijk (gaan) voelen voor het vergroten van hun inzetbaarheid? De individuele medewerker kan alleen zélf die keuze maken. Dit noemen wij eigen regie, waarbij men verantwoordelijkheid voelt en neemt voor gezond gedrag en het verbeteren van prestaties.

Gedrag: bewust en onbewust

Naast het verbeteren van kennis en vaardigheden gaat het vergroten van de inzetbaarheid dus grotendeels over gedrag. Gedrag bestaat uit bewust, maar ook uit onbewust gedrag. Bij bewust gedrag denk je na over de keuzes die je maakt. Onbewust gedrag kenmerkt zich door automatische handelingen, zonder erbij na te denken. Het blijkt dat zo’n 95% van de keuzes die we maken gebaseerd is op onbewust gedrag. Hoewel dat zeer effectief en nuttig is, kan onbewust gedrag ook erg beperkend zijn. Onbewuste en ingesleten patronen kun je namelijk wel veranderen, maar dat blijkt in de praktijk zeer moeilijk.

Professionele groei, veranderen van gedrag

De theorie van gepland gedrag van Ajzen beschrijft dat mensen bepaald gedrag alleen vertonen als zij dat gedrag wíllen vertonen (motivatie). Ajzen zegt dat mensen moeten denken het te kunnen en hebben de steun van hun omgeving daarbij nodig. Voor medewerkers in een organisatie geldt daarom dat het belangrijk is dat hun organisatie die omgeving creëert. Dit vertaalt zich in een cultuur waarin vertrouwen en verbinding de basis is. Dat is de basis van professionele ontwikkeling.

Eigen regie

Als het gaat over gedragsverandering is het dus belangrijk om het wíllen (motivatie) op te wekken bij medewerkers: de motivatie om te werken aan persoonlijke en professionele groei. Gedrag dat is ontstaan vanuit een intrinsieke motivatie heeft meer kans om blijvend te zijn dan gedrag dat ontstaat vanuit externe motivatie (Renes et al., 2011). Voor mensen die zelf willen veranderen is het gemakkelijker hun gedrag langdurig te veranderen. Als mensen door een externe bron (opgelegd gedrag) zijn gemotiveerd, dan vinden ook veranderingen plaats, maar die zijn vaak slechts van korte duur.

Op zoek naar talent

Onderzoeksbureau Gallup stelde vast dat slechts 17% van de medewerkers tijdens het grootste deel van het werk gebruikmaakt van talenten. Bij persoonlijke en professionele ontwikkeling gaat het er juist om dat medewerkers op zoek gaan naar hun talenten. En dat zij deze talenten inzetten voor de organisatie. Leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol.

Motiverende en verbindende dialoog met Synergy

Een methode om medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen bij het vinden van dit talent is een motiverende en verbindende dialoog. En dit blijkt een van de belangrijkste vraagstukken van vandaag. Want hoe geef je een effectieve dialoog vorm? En nog belangrijker: hoe meet je en borg je die? Synergy is naast het activeren en borgen van eigen regie meester in het faciliteren en borgen van de dialoog. Want Synergy biedt zowel medewerkers als leidinggevenden handvatten om de dialoog te plannen, voor te bereiden, vorm te geven én te borgen.

Lees meer over Synergy