Stern gaat voor de toekomst met Synergy

Stern is met 2200 medewerkers een van de grootste automotive organisaties van Nederland. De automotive markt is de laatste jaren meer in beweging dan ooit en dat vraagt om een flexibele organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers.

Op 1 januari 2017 zijn de medewerkers van het autoschadebedrijf als eersten gestart met het Synergy-programma. Als projectleider speelt Stephen Engelbracht, Business Improvement Manager bij Stern, een belangrijke rol. “Synergy kwam voor ons op het juiste moment. Wij zochten een manier om de beleving en betrokkenheid van de medewerkers te versterken om vervolgens de medewerkers te laten meedenken met de benodigde procesveranderingen binnen Stern.”


Alle medewerkers van Stern worden op unieke wijze geïnspireerd om ‘eigen regie’ te nemen. Het programma biedt alle medewerkers handvatten om te werken aan vitaliteit, veiligheid en het optimaliseren van werkomstandigheden. Stern biedt medewerkers de kans om te groeien in hun rol met als doelstelling meer kwaliteit en professionaliteit. Stern is een van de eerste organisaties in de sector die medewerkers op een dergelijke wijze ondersteunt.

En de resultaten tot nu toe zijn verbluffend: ”Naar aanleiding van de implementatie en de bijbehorende communicatiemomenten zijn er bij de medewerkers al meerdere ideeën en suggesties gedeeld en sommige zelfs al ingeregeld! Het idee tot het kunnen meedenken zet een aantal medewerkers hier reeds toe aan. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in om met Synergy onze doelstellingen te behalen: het creëren van betrokkenheid tussen medewerker en leidinggevende, een open bedrijfscultuur creëren en teneinde de duurzame inzetbaarheid te vergroten“, aldus Stephen Engelbracht van Stern.

Duurzame inzetbaarheid volgens Synergy

Synergy is de belangrijke schakel om succesvol het ‘eigen regie’ model te implementeren. Opdrachtgevers werken op innovatieve wijze aan verbeteren van prestaties en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De aanpak versterkt bestaande interventies en brengt risico’s nauwkeurig in beeld.

Het sleutelwoord is duurzame inzetbaarheid. Om medewerkers duurzaam te ondersteunen is een integrale en geborgde aanpak noodzakelijk. Een toekomstgerichte dialoog, waarin de medewerker centraal staat speelt hierin een cruciale rol. Leidinggevenden beschikken over handvatten om medewerkers te inspireren en te motiveren voor het nemen van ‘eigen regie’. Niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.

Ervaringscijfers

De methode is afgelopen jaren gepilot onder 12.000 medewerkers. Door Synergy neemt in het eerste jaar de ‘eigen regie’ op duurzame inzetbaarheid toe bij 68% van de medewerkers. 81% van de leidinggevenden geeft aan dat medewerkers meer gemotiveerd en betrokken zijn. En maar liefst 78% van de medewerkers heeft na de Synergy-dialoog meer vertrouwen in de organisatie. Verzuim neemt hierdoor tot 38% af en incidenten verlagen tot wel 50%. Kortom, prestaties van medewerkers verbeteren en duurzame inzetbaarheid krijgt vorm.

De kosten-baten tool van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO toont aan dat met de pijlers van het Synergy-programma een ROI haalbaar is van 300%.